MCCM Travel AB
Reseinformation

Reseinformation


Information om att resa med MCCM Travel AB.

Bokningsprocessen beskriver förfarandet från bokning till avresa.

Resevillkor innehåller våra allmänna och särskilda villkor.


Akut första hjälpen


För din och vår säkerhet är samtliga turledare inom MCCM Travel AB utbildade i Akut Första Hjälpen samt HLR enligt HLR-rådets gällande fakta och riktlinjer. Utbildningsbevis finns.


Cornermanprincipen


Gruppen har en turledare och en sweeper (siste man). När turledaren kommer till en korsning där det kan råda osäkerhet om vägval, kan turledaren ge tecken åt tvåan i gruppen att stanna vid sidan. Det är viktigt att denne stannar på säker plats. Tvåan blir cornernman och turledaren fortsätter köra. Cornerman visar körriktningen för efterföljande förare. När sweepern närmar sig, signalerar sweepern att cornermannen ska köra in framför sweepern. Det är alltid sweepern som kör sist.

Vid nästa korsning signalerar turledaren till den nya tvåan att stanna som cornerman. På det här sättet flyter körning och tempo bättre, eftersom endast en person behöver stanna vid korsningar medan övriga fortsätter köra. Gruppens deltagare växlar därmed position i gruppen. Turledaren kan även stanna för att samla ihop gruppen om den blir för utdragen.


Försäkringar och resegarantier


MCCM Travel AB följer allmänna rekommendationer från ledande försäkringsbolag och har nödvändiga försäkringar gällande ansvar och personal.

 

MCCM Travel AB har ställt resegaranti till Kammarkollegiet enligt gällande riktlinjer och uträkningar.

 

MCCM Travel AB åtar sig att följa beslut tagna av ARN Allmänna Reklamationsnämnden, om något fall skulle uppstå.


Kölista


Vid fullbokad resa läggs din bokning på kölista. Om det skulle inträffa, får du besked om det i mail.


Reseträff


MCCM har som specialitet att inför sina resor bjuda in deltagarna till en reseträff. Här presenteras resan närmare, man träffar sina reskamrater och får svar på frågor om några sådana finns.